Customer Requirement Form

แบบบันทึกความต้องการสินค้าสั่งผลิต

   A. ข้อมูลผู้ติดต่อ​​​​​
  B. ข้อมูลสินค้าที่ต้องการสั่งผลิต
ข้อมูลสินค้าที่ต้องการสั่งผลิต
  C. ข้อมูลมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์/ สินค้าสั่งผลิต
  D. การรับรองผลิตภัณฑ์
  E. การทดสอบผลทางวิศวกรรม
  F. การบรรจุ และการส่งมอบสินค้า ​​
  G. กำหนดเวลาที่ต้องการได้รับคำตอบ จากบริษัทไดนามิคสปริง จำกัด เพื่อดำเนินการขั้นต่อไป
  H. ผู้ให้ข้อมูลติดต่อรับแจ้ง เพื่อสรุปผลความต้องการ